8.17.2009

Kumpulan Bodor Sunda

Hi Sob.. kali ini aku punya cerita lucu nie tapi bahasa Sunda, jadi yang ga ngerti bahasa sunda.. maaf ya..karena akan jadi ga LUCU, he he ..
Ini adalah cerita lucu bahasa sunda atau lebih kerennya bodor sunda,, cerita ini ku persembahkan tuk sobat yang suka ketawa sendiri, berdua atw bertiga juga ga pa2.. dan baik juga untuk orang yang lagi strezzz.. (moga smbuh setelah baca cerita ini ya..). Dan yang pasti yang baca nie artikel ini orangnya humoris n ganteng,, sama seperti aku.. huhuiii

Langsung aza sob ke TKP, tapi awas jangan kencing di depan kompi!!! Bau Tau..Jiang Zemin Orang Garut ?
Kabayan : "Abah kenal teu ka Jiang Zemin ?"
Abah : "Nya apal atuh, mantan Presiden Cina sampai Maret 2003"
Kabayan : "Uiii hebat euy ..."
Abah : "Abah teaaa ....", bari ngusapan kumis bakat ku bangga
Kabayan : "Bejana Jiang Zemin teh aslina orang Garut nya Bah."
Abah : "Ah... ceuk sahaaa ...??"
Kabayan : "Da ngaran aslina mah cenah Ujang Jamin, ngumbara ka Cina ganti ngaran jadi Jiang Zemin ... hehehe ... Kabayan tea..." bari gura-giru ngaleos
Abah : "Dasar si borokokok !!"

Budak jeung Emana
Budak umur tilu taun keur meujeuhna capétang ngomong, sagala rupa ditanyakeun ka emana.
Budak : "Ma ari adé dikandung ku ema ka sabara sasih ?"
Emana : "Salapan bulan salapan poé !"
Budak : "Ari adé ayeuna umurna sabaraha taun ?"
Emana : "Tilu taun !"
Budak : "Ari ema nikah sareng bapa tos sabaraha taun?"
Emana : "Tilu taun ogé !"
Budak : "Jadi nu salapan bulan salapan dinténna...?" (tarangna kerung semu nu mikir)
Emana : "Eh salah kétah, umur hidep téh ayeuna nembe sataun satengah!" ( rada gugup)
Budak : "Ah..maenya umur adé nembé sataun satengah, tos capétang kieu!"
Emana : "Geus ah tong loba tatanya, Pamali!" ( bari ngaléos indit ) (SR)

Ngagagambar Jurig
Dihiji tempat angker tim "gerayangan" keur ngadeteksi arwah nu ngageugeuh tempat eta. Tim nugaskeun saurang ahli supranatural nu katelah mbah Rewok Genjlung anu pinter ngadeteksi mahluk halus kujalan ngagambar bungkeuleukanana. Satengah jam tiharita kakara rengse,mbah Rewok Genjlung langsung ditanya ku salasaurang tim.

Tim : " Mahluk naon nu ngageugeuh tempat ieu teh mbah ?"
Mbah Rewok : " Kuntilanak !"
Tim : "Geuning gambarna aya dua rupa, naha kuntilanakna aya dua?"
Mbah Rewok : "Lain aya dua, tapi eta eta keneh, ngan bedana dina buukna !"
Tim : "Enya we, nu eta mah kiriting ari nu ieu mah lurus,geuning bisa kitu ?"
Mbah Rewok : "Bisi teu nyaho mah anu kiriting digambar samemeh indit kasalon, tah ari nu buukna lurus digambar balik ti salon tas di rebonding cenah."
Tim : ?!@#

Ngajawab Soal Ujian
Dina soal ujian anu mangrupa esey, aya pituduh kieu: Pigawe tujuh, tina sapuluh soal anu kuhidep dianggap pangbabarina.

Gudrud wae ku maneh na mah dipigawe sapuluh soalannana, terus dihandap make

Implik-implik kieu: "Mangga we pilih tujuh, tina sapuluh jawaban anu pang merenahna."

Film-Film Hollywood Versi Bahasa Sunda

a. Saving Private Ryan - Nulungan si Rian

b. Enemy At The Gate - Musuh Ngajedog di Pager

c. Die Hard - Teu Paeh-Paeh

d. Die Hard II - Can Paeh Keneh

e. Die Hard III With A Vengeance - Nya’an euy Hese Pisan Paehna

f. Bad Boys – budag bedegong

g. Rocky - Osok Neunggeulan Batur

h. Rain Man - Lalaki Cicing di Bogor

i. Here’s Something About Marry - Ari Ceu Meri Teh Kunaon?

j. Mission Impossible - Moal Bisa

k. Titanic - Tilelep

l. Paycheck - Nganjuk Heula

m. Reign of Fire - Beubeuleuman

n. Original Sin - Tara Ka Mesjid

o. Sleepless In Seattle - Cenghar Di Ciateul

p. Silence of The Lambs - Embe Pundung

q. Ghost - Jurig Kasep

r. Bad Boys - Budak Baong

s. Are We There Yet? - Lila Teuing Nepina Euy?

t. Home Alone - Tinggaleun

u. Casablanca - Mengkol Ti Sudirman

v. Gone In Sixty Seconds - Indit Siah Kaditu!

w. The Awakening - Hudang Sare

x. After The Sunset - Tereh Maghrib

Ngajawab Soal Ujian
Dina soal ujian anu mangrupa esey, aya pituduh kieu: Pigawe tujuh, tina
sapuluh soal anu kuhidep dianggap pangbabarina.

Gudrud wae ku maneh na mah dipigawe sapuluh soalannana, terus dihandap make

Implik-implik kieu: "Mangga we pilih tujuh, tina sapuluh jawaban anu pang merenahna."

TUJUH RUPA ANU DIPAHING PISAN
- Ngarorek Ceuli ku linggis
- Ombeh ku cai ngagolak
- Gagaro ku parud nu tihiangan
- Dahar make sendok tembok
- Ngalinting bulu kelek mun hayang udud
- Ngorong ku tutup limun
- Mere nginum ka khotib nu keur hutbah

KADAHARAN PALING HARAM
Ali : "Kadaharan naon nu haram?"
Adun : "Babi..!"
Ali : "Nu leuwih haram deui?"
Adun : "Babi nu ngandung babi deui."
Ali : " Nu pangharamna?"
Adun embung eleh : " Babi nu ngandung babi teu boga bapa, siah...!"

BAU JENGKOL
Dasar milik, Karsih meunang undian anu hadiahna pelesir ka Uruguay kalayan garatis tur dibere bekel sacukupna. Nepi ka Uruguay, dihiji terminal Karsih gura giru asup kahiji wc umum, sigana geus teu tahan hayang sacer cereun kiih. Lima belas menit tilu puluh detik Karsih dijero wc, pas kaluar kasampak dihareupeun wc geus ngantri anu nek asup. Panghareupna saurang nini nini anu paromana semu pucet lantaran lila teuing nahan. Pas ningali panto wc muka gura giru sinini asup, tapi aneh teu kungsi lila sinini balik deui bari noel ka Karsih pok nanya.

"Nyi...nyi urang sunda nya ?" ceuk sinini bari melong anteb.
"Mu..mu..muhun!" tembal Karsih asa asa, dijero hatena mah ngarasa reueus..

"Heueuh ari ka wanoja sunda mah moal kapalingan najan dialakpaul ge tetep we arapaleun lantaran aya ciri hasna gareulis tur aramucuy rupana !" Gerentes Karsih,bari uman imen gumeulis dihareupeun sinini.

"Nini geuning apal yen abdi urang sunda, pasti katawis tina raray abdi nya ?"
"Lain euy, tapi katara tina urut wc-na bau jengkol !"

DISITA
Di kantor pulisi, pulisi keur ngaintrogasi Usro anu katewak geus ngalakukaeun perkosaan.
Pulisi : “ Usro, rumasa maneh geus ngalakukeun perkosaan ka Nyi Unah?”
Usro : “Rumaos, Pa”.
Pulisi : “Ku sabab maneh geus ngaku ngalakukeun perkosaan, kapaksa ayena alat anu dipake merkosa Nyi Unah ku bapa rek disita sabage barang bukti !”
Na da etamah di Usro les ngudupruk bari aduglajer.

PEUYEUM
Oji :“ Mang, sabaraha sakintalna peuyeum teh ?“
Tk Peuyeum : “Upami seueurmah wios lah dimirahkeun. Bade sabarah kintal kitu peryogina ?”
Oji : “ Ah meser wae sagelempeng mah, kangge nu nyiram”.
Tk Peuyeum :“ Kop we nyokot kadinya………..sakalian tambahan hiji keur mopok beungeut maneh !”

MEREK ROKO
Dina jaman pendudukan Nice, aya pambagian roko sigaret merek HW ( High Way). Kusabab rada bau disebut we rokok HW-teh nayaeta Hitut Walada.

JAJAMU
Dokter :” Sudah berapa hari Bapak tidak bisa kencing?”
Asnawi :” Tilu dinten, dok”.
Dokter :” Makanan apa yang bapak makan sebelumnya?”
Asnawi :“ Anu dok.........Eu......jamu sari rapet“.
Dokter :“ Pantesan, rapet teuing meren!“

NEANGAN MUATAN
Kuring : “ Nanaonan ieu the, Nek. Ongkoh beus Bandung-Jakarta. Naha kuringteh dibawa katask?“.
Kenek :“Sabar, Cep.....bade milarian heula muatan!“
Kuring :“Sugan geeeelo !“


NINI UTI
Kusabab hanyang ngora, teu talangke dei Nini Uti meuli jajamu awet muda saratus bungkus. Kulantaran hayang gancang karasa hasilna, jajamu nusaratus bungkus the diinum disakalikeun. Na da etamah Nini Uti ngadadak jadi orok. Sabab ngora teuing da nginum jajamu awet mudana teu make aturan. Ayena Nini Uti keur diajar haohakeng bari dibedong ku Aki Abdul.

TALEUS
Kabayan :”Teung ari maneh geus apal cara ngadahar taleus, ngarah teu ateul ?”
Iteung :”Gampang, Kang. Beuti taleus dipesek, tuluy dikumbah geutahna sing beresih, tuktuy seupan. Moal ateul geura”.
Kabayan :’Hese kitumah, Teung ! nu babarimah……..memeh didahar, garoan heula taleusna!”.

TARUCING
Adang :”Buah naon anu dimimitian kuhuruf A, B, C, D, E, F, G jeung huruf H ?”
Agus :”Moal aya atuh. Dina ayana oge tangtu buah anu aheng”,
Adang : “heug atu, bisi can nyaho mah ku kukring dibejaan, nyaeta :
A : Anggur
B : Bener nya anggur
C : Ceuk uingge anggur
D : Da anggur
E : Eta teh anggur
F : Fan anggur
G : Goblog ceuk kuring anggur
H : Heueuh nya anggur.

SEMAH
Semah : “Puntn, araya kitu nya?”
Pribumi : “Aeh, araya, mangga kalebet !”
Semah : “Bade tumaros, ari bumina Pa Ibroteh ieu kitu?”
Pribumi : “Sumuhun, aya kaperyogian naon kitu?”
Semah : “Ah, teu aya nanaon, mung hoyong terang bae rupana saderek Ibro the, hideng gening nya rupa Bapa the!”
Pribumi : “Ontohod the siah………….!”

OJEG
Tk Ojeg : “Nu biasa we duarebu limaratus!”
Endul : “Boga duitna ngan sarebu”
Tk Ojeg : “Sok we numpak karunya!”
Ojeg maju, den Endul anjecle dibonceng. Barang rek eureun, jedak. Ojeg nabrak tangkal kalpa.
Endul : “Sing bener atuh, maenya eureun teh ditabrakeun kieu?”
Tk Ojeg : “Hampura Endul, mayar sarebueun mah teu diereman!”
Endul : “Beu…………………..!”

AKAR
Guru : “Yu, aya jamu kuat ?”
Tk Jamu : “Aya, Pa. Malih ieu mah husus keur barudak sakola anu kurang daya nangkeupna dina Pelajaran Matematka “.
Guru : “Cik, cik, cik, tina naon ramuanna?”
Tk Jamu : “Smai we tina akar-akaran. Namun ieu mah diramuna tina ramuan akar kuadrat.

DIKAPUT
Budak awewe geulis tapi centil dibawa ka rumah sakit, sukuna tatu lantaran labuh tina motor.
Dokter : “Wayahna nya Neng, lukana kedah dikaput, moal nyeri da dibaalan”.
Budak : “Mangga Dokter, mung dikaputna hoyong kubenang beureum, nganggo renda kayas, teras dina sakuna hoyong nganggo gambar kembang. Sakantenan we diobras”.
Dokter : “Ha…………………..r, memangna ngaput baju”.

JAJAMU
Indung : “Nyai, jajamu naon anu tadi dibikeun ka ema teh?”
Nyai : “Aeh uhun, taditeh lepat masihkeun, kedahna kanggo bapak, eta teh jamu kuat lalaki”
Indung : “Paingan atuh, karasana asa hayang macul wae”


BEAS
Saurang Professor geus hasil nyiptakeun beas pisangeun, anu dijieuna tina batu cadas, ngan karasa kesed, jeung teuasna na’udubillah.

KEUR KONENG
Kabayan : “Kunaon teu puasa, teung?”
Iteung : “Keur beureum, ari Akang kunaon teu pusa dei?”
Kaabayan : “Keur………keur koneng akang mah}
Iteug : “Keur koneg kumaha ?”
Kabayan : “Tenjo we di WC”.

HEUREUY DOKTER
Pasen :“Dokter, leres abditeh katarajang kasakit koneng ?“
Dokter :“Leres“.
Pasen :“Naon tandana atuh ?“
Dokter :“Kapan eta waos Bapak ?“

LEUNGIT BUDAK
Udin :“Putra simkuring anu cikal dileweng teh, salamet tina pangreweg skadang maung“.
Usro :”Allhamdulillah…………………..”
Udin :”Nyaeta dilegleg buaya !”


TOLAK PELURU
“Aya jamu tolak peluru ?”, cek nu rek meuli, nanya ka tukang jajamu.
“Aya. Ieu………………!”, tukang jajamu muncereng bari ngadeukeutkeun peureup buleudna kana cukang irung nu rek meuli. Teuing kumaha tuluyna.

SAPATU KULIT
Kabayan :”Ari silaing bisa atawa hente ngabedakeun antara sapatu kulit asli jeung anu imitasi ?“
Ibro :”Teu, teu nyaho. Cing, cing tah kumaha ngabedakeunana ?”
Kabayan :”Babari pisan, si sapatu teh sina dicoco reungit. Lamun eta sapatu barentol, eta berarti sapatu kulit asli”.

AKIBAT NGINUM
Guru :”Maneh nyaho, cing naon akibatna loba nginum teh ?”
Endul :”Terang, Pa”
Guru :”Naon ?”
Endul :”Beser…………”

HADIRIN
Hadirin yang terhormat
Mang Sobirin katinggang tomat
Para hadirin para hadirot
Kejo sapiring beak ku kolot
Numatak numawi
Hulu botak katinggang awi

ZONGTIBE
Zongtibe, leudkide, pratiding
Lonzong tai embe
Buleud tai kuda
Numpra tai munding

LOWONGAN KERJA
Adang :”Ayeuna cenah aya deui lowongan kerja ka Malaysia”.
Toto :”Saratna naon bae ?”
Adang :”Ukur mere poto, ukuran tilu ka opat”.
Toto :”Sabaraha hiji ?”
Adang :”Dua karung”.
Toto :”Jadol, hanas didengekeun”.

PUTUS
Didin :“Mun, hubungan urang teh tos we dugi kadie nya ? Sanes Didin teu nyaah, tapi……….”
Mimin :“Naon ari Didin ? Hubungan naon ieuteh ?“
Didin :“Muhun, hubungan perkawis hutang“.
Mimin :“Ngenah we diputuskeun, atuh kuring rugi, wayah !“

kutipan tina majalah mangle, ketawa.com


Bagikan

Jangan lewatkan

Kumpulan Bodor Sunda
4 / 5
Oleh

Subscribe via email

Suka dengan artikel di atas? Tambahkan email Anda untuk berlangganan.

81 komentar

Tulis komentar
avatar
18 Oktober 2009 03.22

Wuakaka... lucu2 nih.. makasih deh dah bikin ketawa di sore ini... ohya.. maaf baru bs berkunjung.. oh ya.. katanya linknya dh dipasang kok gak ada ya... dah sy follow nih.. followbackya..

Reply
avatar
10 November 2009 02.48

wkwkwkwkwkk... *nyeri kulit beuteung euy* :))

Reply
avatar
Anonim
5 Maret 2010 00.31

mantaaaap =))
hatur nuhun,,,,
lucu pisan wkwkwkwk =))

Reply
avatar
Anonim
14 Maret 2010 10.59

hahaha...edun pisan euy...nuhun ah

Reply
avatar
Anonim
16 Maret 2010 21.17

hhaaaaa...heeeeee...hooooo...waakkkkk...wwikkkk..weekkkk.
wwuukkkk....wookkkkk......cape dech..... SERU BROOOOOO....YG BARU DONG

Reply
avatar
11 April 2010 10.04

gekk..gekk...eungg...
Deui atwuhh...
Nuhun kang, katampi pisan hiburan na...
Wilujung wayah kieu...
Heuheuheu....

Reply
avatar
5 September 2010 15.25

nyeuri beuteung dewek bakating teu uereun-eureun seuri hatur nuhun kana hiburanana

Reply
avatar
Anonim
17 Maret 2011 15.54

wuahahaha..=))
aya-aya wae..

Reply
avatar
Anonim
1 April 2011 06.52

WWWWUUUUHHHHHH...WKWKWKWKKWWKK
GUGKGUGKGUGKGUGKKKKKKK
HEHEHEHEHHEHEHHHHE...........
ARAREDUN BARISAANNNNNNNNNNNNNNNNN..........=))

Reply
avatar
Anonim
12 April 2011 17.54

hahahaha,, nice gan
salam,

(kunjung balik yaa)

Reply
avatar
Anonim
14 April 2011 02.22

wkwkwkwkwwkwk............. teu kuat hayang seuri,,,,,hahahahahaah

Reply
avatar
Anonim
25 Mei 2011 03.33

hahahaha... hehehehe.... hohohoho...

=))

Reply
avatar
10 Juli 2011 05.15

hahahahahahahahahahahahaha barodor euyyyyyyy =)) =)) =))

Reply
avatar
Anonim
22 September 2011 23.45

hahaha lumayan ngantuk dikantor ilang :)) =))

Reply
avatar
Denda Aditya
23 November 2011 05.54

Wkwkwkwkwk. Rame Pisandd :)):)):)):))

Reply
avatar
Anonim
10 Desember 2011 01.56

:)) :)) :)) :)) :))
Asli kang ane ngakaaak abis, mohon ijin copas nya
ka forum,, ke disertakan alamat blogna

Reply
avatar
Anonim
1 Februari 2012 12.25

Kaleuwihan urang sunda... hahaha

Reply
avatar
Anonim
24 Februari 2012 08.37

ranjirrrrr,,, hade uyyy

nuhun juragan
,,, daripada jangar mikiran nu teu puguh mending olahraga beuteung jeung biwirr,,

top....top....top....top....top....top....top....top....top....top....top....top....top....top....top....top....

Reply
avatar
Anonim
22 Maret 2012 00.30

teringat trusss cerita...tukang peuyeum jadi loba seuri...

Reply
avatar
26 Maret 2012 15.02

keur tunduh jadi semangat deui =))

kunjungan balik kang http://djhanu-jalan2.blogspot.com/

Reply
avatar
Anonim
5 April 2012 20.21

ASIKKK CERITANYA BIKIN NGAKAK , GAK BISA HENTI

Reply
avatar
Anonim
8 Juli 2012 00.31

bahahahahahahak =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

Reply
avatar
17 Juli 2012 09.58

hahaha =))
nu ieu bodor, “Hampura Endul, mayar sarebueun mah teu diereman!”

Reply
avatar
19 Juli 2012 09.27

edun pokona makh lakh!!!
bungah kacida nuhun kang

Reply
avatar
5 Agustus 2012 14.00

top markotop,,hahah
bebel gkgkgk

Reply
avatar
14 Agustus 2012 06.08

Nuhun pisan carita humorna!!!
di antos nusanesna akh

Reply
avatar
11 September 2012 08.08

Adduuhh gan.... nyeleketek kana patuangan ah..
xixixixixi

Reply
avatar
6 Oktober 2012 02.16

Wkwkwkwkwkwkwkwkwkw,,,, dugi kadisebut nugelo wong na jero kareta ku nu sanes, da eta bari maca bobodoran, jdi wen srangah-sorengeh olangan, jiga nugelo. Haturnuhun ahhh

Reply
avatar
16 November 2012 10.57

edaaaaan
aslina eta soal b inggris kana ba sunda .
ngkaaak pisan gan

hahaha :))

Reply
avatar
20 Desember 2012 05.27

asyik euy... ampe keluar aer mata aye bacanya lucu abis...

Reply
avatar
Anonim
17 Januari 2013 10.50

jhahaha.. :)) :)) :)) :)) :)) =))

Reply
avatar
18 Januari 2013 04.34

Ampyun dech....ngakak abizzz...!!

Reply
avatar
18 Januari 2013 04.36

Ampyun dech....ngakak abizzz...!!

Reply
avatar
19 Januari 2013 00.47

lumayan bikin ketawa hahahahahaha...............

Reply
avatar
19 Januari 2013 00.49

lumayan bikin ketawa hahahahahaha...............

Reply
avatar
20 Januari 2013 03.46

Beuteung aink kuat KA miruttt nyingaahh.....

Reply
avatar
Anonim
24 Januari 2013 06.58

aduuh...hatur nuhun hiburana ah...! dugi ka teu emut kana hutang.. ha..ha...

Reply
avatar
5 Februari 2013 08.39

Haha,,, kakara apal urang mah,,,

Reply
avatar
21 Februari 2013 04.28

Ha haa Alus pisan carita na, anu nyieun kuring aneh ieu carita the eweuh hiji oge anu kuring apal saencana, alus.. alus..

Salam..

Reply
avatar
12 Mei 2013 04.03

wakakak....aya ku ngeunah seuri tika nyeri kulit rorombeheun uuy.... lumayanlah...sim uing ngadak2 ngora dai tika jiga abg... *anak baru gelo, atuda sura seuri olangan hahaha...*

Reply
avatar
Anonim
14 Mei 2013 07.27

haa...haaa....hii...hiii hturnuhun....

Reply
avatar
Anonim
22 Mei 2013 10.44

Huhuy.......,wani lah mayar ojeg 300rebu,tapi ti subang ka MEDAN...
Xixixixixixixixi....:D

Reply
avatar
26 Mei 2013 18.07

:)) =))
Aya keneh teu tah Maca ieu jadi poho mikiran jang hirup sapopoeteh Nepi ka po ho Bagean macul euy saking ku gagkgik

Reply
avatar
12 Juni 2013 12.34 Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
avatar
23 Oktober 2013 08.18

»•. Jii媪aªªåªªåннн (¬_¬˚) .¤« X_X , нªª˘
°˘нªª˘°˘нªª˘°˘ нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘

Reply
avatar
17 Januari 2014 05.36

edan sunda pinih ku seuri http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif

Reply
avatar
8 Februari 2014 03.46

Aduh jadi seuseurian sorangan ciga nu gelo ​​H̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥ά̲̣̥:Dн̣̣̣̝̤̥̇̇̇̈̊α̣̣̥α̍̍̊α̇̇̇̊=Ḍ̥H̲̣̣̣̥̩̩̩̥ά̲̣̥α̩̩̩̥̇̇̇ά̲̣̥α̇̇̇=)) н̣̣̣̝̤̥̇̇̇̈̊α̣̣̥α̍̍̊α̇̇̇̊=D

Reply
avatar
24 Maret 2014 19.16

Hatur teng kiyu gan.╋╋ム┣┫ム╋╋ム┣┫ム╋╋ム

Reply
avatar
30 April 2014 05.27

lucu fisan euy, abi sampe muringkak bulu.... heeeeee

Reply
avatar
30 April 2014 05.28

lucu fisan euy, abi sampe muringkak bulu.... heeeeee

Reply
avatar
15 Juli 2014 20.53

Haha karak nyadar di internet aya carita lucu sunda,

Reply
avatar
15 Juli 2014 20.56

Lalucu euy, jadi kahibur urang

Reply
avatar
22 Agustus 2014 04.59

Haha...lucu pisan nhun psann...tos ngabeberah mnah abdi...

Reply
avatar
18 Juni 2015 00.59

hahahahahahaha lalucu pisan bobodorana gan

Reply
avatar
18 Juni 2015 00.59 Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
avatar
8 November 2015 15.29

Haha Gubrak. nu kocak pisan mah DISITA. maenya alat Si usro ek disita jd barang bukti. dicoplokkeun mereun. 👄👄👄👄👄👄👄😨😨

Reply
avatar
10 Maret 2018 16.51

http://taipannnewsss.blogspot.com/2018/03/11-jasa-hebat-perempuan-yang-jarang.html
http://taipannnewsss.blogspot.com/2018/03/makanan-sehat-belum-tentu-makanan-bersih.html
http://taipanqqculinary.blogspot.com/2018/03/resep-pizza-teflon-yang-praktis-tanpa.html

QQTAIPAN .ORG | QQTAIPAN .NET | TAIPANQQ .VEGAS
-KARTU BOLEH BANDING, SERVICE JANGAN TANDING !-
Jangan Menunda Kemenangan Bermain Anda ! Segera Daftarkan User ID nya & Mainkan Kartu Bagusnya.
Dengan minimal Deposit hanya Rp 20.000,-
1 user ID sudah bisa bermain 7 Permainan.
• BandarQ
• AduQ
• Capsa
• Domino99
• Poker
• Bandarpoker.
• Sakong
Kami juga akan memudahkan anda untuk pembuatan ID dengan registrasi secara gratis.
Untuk proses DEPO & WITHDRAW langsung ditangani oleh
customer service kami yang profesional dan ramah.
NO SYSTEM ROBOT!!! 100 % PLAYER Vs PLAYER
Anda Juga Dapat Memainkannya Via Android / IPhone / IPad
Untuk info lebih jelas silahkan hubungi CS kami-Online 24jam !!
• WA: +62 813 8217 0873
• BB : D60E4A61
• BB : 2B3D83BE
Come & Join Us!

Reply

Berkomentarlah selagi sempet.Terimakasih.